شهرداری پورتو در صدد افزایش کیفیت زندگی شهروندان

شهرداری پورتو با اصلاح "طرح جامع شهر" مبنی بر افزایش دسترسی به مسکن، بهبود وضعیت استخدامی، جذب سرمایه گذاران و اولویت بخشی به افزایش فضای سبز برای مبارزه با تغییرات آب و هوا، قصد تثبیت پایداری شهر و افزایش کیفیت زندگی به نفع همه شهروندان را دارد.

به گزارش سرویس ترجمه ايمنا ، مشاور شهرسازی شهردار پورتو در تاکید بر لزوم افزایش سرانه فضای سبز پورتو و ارتقای شبکه هیدروگرافی رودخانه‌ها و مادی‌های شهر، هرگونه اقدام دوستدار محیط زیست را به عنوان مولفه‌ای مهم در برنامه‌ریزی شهری معاصر عنوان کرده است.

علاوه بر این، منطقه بندی فراگیر و جامع یکی دیگر از مهم‌ترین اقدامات شهرداری پورتو در دهه پیش رو خواهد بود که بر اساس آن، شهر به مناطق یا نواحی گوناگون طبق کاربری‌های آتی و به منظور جهت دادن به شیوه کاربری‌ها تقسیم می‌شود و به این ترتیب مسکن مقرون به صرفه بیشتر در اختیار افراد خواهد گرفت.

شهرداری پورتو در صدد افزایش کیفیت زندگی شهروندان

برنامه جامع شهر همچنین راهکاری ارائه می‌دهد که هدف نهایی آن تحریک رقابت اقتصادی و اشتغال در شهر است؛ این دو مؤلفه نقش مهمی در افزایش همبستگی اجتماعی در شهر دارد.

سیستم حمل و نقل پورتو قرار است بر اساس طرح جامع شهر ارتقا یابد و بیشتر به سمت "soft mobility" سوق پیدا کند؛ سافت موبیلیتی به روشی از جابجایی شهری اشاره دارد که علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه، فواید مثبت زیست محیطی دارد برای مثال پیاده روی، دوچرخه سواری، اسکیت سواری همچنین استفاده از ماشین‌های برقی از زیر مجموعه‌های این روش جابجایی است که در کاهش انتشار کربن و ترافیک نقش مهمی ایفا می‌کند. شهرداری پورتو هدف از اجرای برنامه جامع شهر را افزایش کیفیت زندگی شهری عنوان کرده است.

شهرداری پورتو در صدد افزایش کیفیت زندگی شهروندان

 کد محتوا 34293

برچسب ها