اتحادیه شهرهای تاریخی جهان (League of Historical Cities) مهم‌ترین سازمان بین المللی حکومت‌های محلی با تمرکز بر میراث تاریخی شهرها به شمار می‌آید که هــدف آن حفــظ میــراث...
سازمان جهانی توسعه شهری (INTA) سازمانی بین المللی است که در راستای تبادل اطاعات و تجربیات شهرسازی در سراســر جهان فعالیت می کند. اینتا از زمان تاسیس خود در سال 1974 بــه...
این سازمان بزرگ ترین انجمن غیرانتفاعی در ارتباط با توسعه پایدار در منطقه آسیا و اقیانوسیه است که در سال 1987 با UNESCUP، UNDP و UN-HABITANT تاسیس و اکنون قریب به 100 شهر در آن عضویت...
ICCN یا شبکه همکاری بین شهری برای محافظت از میراث فرهنگی ناملموس تنها سازمان بین‌المللی حکومت‌های محلی و نهادهای فرهنگی است که هدف آن حفظ میراث فرهنگی ناملموس جهان...
شبکه جهانی شهرهای خلاق، معتبرترین شبکه جهانی است که از سوی یونسکو تشکیل و اصفهان به لحاظ برخورداری از صنایع دستی و هنرهای مردمی در سال 2015 (1394 شمسی) به عنوان عضو رسمی...
سازمان بین المللی شهرداران صلح در سال 1982 به ابتکار شهرداران هیروشیما و ناگازاکی و با اعلام رسمی در سازمان ملل متحد تاسیس شد. در حال حاضر(اواسط 2020) بیش از هفت هزار شهر...
سازمان کلانشهرهای مهم جهان (METROPOLIS) در سال 1984 به ابتکار شهرداری پاریس و با حضور 14 شهر از سراسر جهان بنیان گذاری شد و در سال 1985 در مونترال کانادا رسما آغاز به کار کرد....
در اجلاس سال 2007 مجمع پارلمان‌های آسیایی در ایران، پیشنهاد تشکیل نهادی برای موضوع همگرایی آسیایی از طریق مشارکت شهروندان و مدیریت شهری، از سوی شهردار وقت تهران مطرح...