اداره ارتباطات بین‌الملل شهرداری اصفهان در راستای انتقال تجربیات جهانی به مردم و مدیران شهری و بهره‌برداری از یافته‌ها و داد‌های ارزشمند جهانی در جهت بهبود خدمت‌رسانی به شهر و شهروندان، مجموعه‌ای تحت عنوان...
نشریه جهان نما در جدیدترین شماره خود به اقتصاد چرخشی در شهرها پرداخته است.
Museum of History (موزه تاریخ) کتابچه‌ای دو زبانه است که از سوی اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری اصفهان منتشر شده و در قالب‌ مینیمال به معرفی ظرفیت‌های اصفهان در دو زبان روسی و انگلیسی می‌پردازد. از جمله محورهای طرح...