به واسطه نقش اين شهر در اقتصاد جهاني، كويت يك «شهرجهاني» به شمار مي آيد كه علاوه بر صدور نفت خام و گاز كه شاكله اصلي اقتصاد اين شهر را تشكيل مي دهد،‌ ماهیگیری و بهره...
یاش بزرگترین شهر شرقی رومانی و یکی از مراکز پیشرو اجتماعی، فرهنگی، آکادمیک و زندگی هنری است. اين شهر سمبل تاریخ رومانی و پایتخت فرهنگی این کشور محسوب می شود. یاش شهری...

صفحه‌ها