ICCN یا شبکه همکاری بین شهری برای محافظت از میراث فرهنگی ناملموس تنها سازمان بین‌المللی حکومت‌های محلی و نهادهای فرهنگی است که هدف آن حفظ میراث فرهنگی ناملموس جهان است. ایده تشکیل این سازمان در اولین میزگــرد بین‌المللی شهرداران که در سال 2004 در شهر گانگ نئونگ کره جنوبی برگزار شد، مطرح گردید. متعاقبا طی سـال‌های 2005 و 2006 کارگروه‌هایی مرتبط با موضوع محافظت از میراث فرهنگی ناملموس در همین شهر برگزار شد. یک سال پس از آن هم، شهر پچ مجارستان میزبان نشستی بود که در آن بحث همــکاری بین شهری برای محافظت از میراث فرهنگی ناملمــوس پیگیری شد. نهایتا در دومین میزگرد بین المللی شهرداران(قاهره، 2008) که به موضوع نقش زنان در محافظت از فرهنگ سنتی و تنوع فرهـنگی اختـصاص داشـت، شهرداران حاضر در این رویداد بــه اتفاق آرا، رای به تاسـیس این سازمان دادند. فعـلیت و تلاش‌های این سـازمان معطوف به بررسی راهکارهای خلاق و کارآمد برای محافظـت از میراث فرهنگی ناملموس و ارتباط جدایی ناپذیر آن با توسعه پایدار محلی است. علاوه بر ایـن، یکی دیگر از اهداف اصلی این است که از طریق گفتمان ICCN بین فرهنگی نسـبت به ایجاد و پی‌ریزی صلح فرهنگی مبتنی بر تفاهــم و درک مشـترک اقدام کند. در حال حاضر، بالغ بر 30 شهـــــر، 31 ایالت و 34سازمان در این شبکه عضویت دارند و اصفهان، شیراز و نیشابور نیز با هویت ایرانی در این فهرست قرار گرفته‌اند. اصفهان که از سال 2011 میلادی(1393 شمسی) مُهر عضویت در این شبکه در شناسنامه بین المللی‌اش ثبت شد، سه سال بعد توانست پنجمین اجلاس مجمع عمومی این نهاد، دومین جشنواره ICCN و اولین اجلاس زنان این شبکه را میزبانی کند و دفترخانه شبكه همكاری بین‌شهری محافظت از میراث فرهنگی ناملموس را به نیمه جهان بیاورد.


کد محتوا 17193

برچسب ها