28 مرداد 1399 - 18:29

شبکه جهانی شهرهای خلاق، معتبرترین شبکه جهانی است که از سوی یونسکو تشکیل و اصفهان به لحاظ برخورداری از صنایع دستی و هنرهای مردمی در سال 2015 (1394 شمسی) به عنوان عضو رسمی این شبکه انتخاب شد. برخورداری از قابلیت‌های بالا در عرصه فرهنگ و هنر از شاخصه‌های شهرهای خلاق است و این بدان معناست که بستر مناسب و قابلیت توسعه پایدار از ویژگی‌های شهر اصفهان است. پایه‌گذاری این شبکه به سال 2004 باز می‌گردد و خلاقیت مردم را در کنار صنایع دستی، معماری و طراحی، رسانه، موسیقی و غذا به عنوان شاخصه های شهر خلاق قرار می‌دهد. یونسکو شبکه شهرهای خلاق را با هدف کمک به بازیابی پتانسیل‌های اقتصادی، اجتماعی و خلاق صنایع فرهنگی که به‌وسیله هنرمندان محلی برپا می‌شد، دایر کرد تا بتوانند یونسکو را در هدف تنوع فرهنگی اش به نتیجه برساند. این شبکه متشکل از هفت زمینه بوده و هر شهر با توجه به انرژی و ظرفیتی که به صنعت خلاقانه اختصاص می‌دهد، اولویت خود را براساس ادبیات، سینما، موسیقی، مهارت و هنر فولکلور (هنرها و صنایع دستی)، طراحی، هنرهای رسانه‌ای (توسعه فرهنگی و صنایع خلاق) و تغذیه برنامه ریزی می‌کند. در حال حاضر بیش از 190 شهر از سراسر جهان در این شبکه عضویت دارند.


کد محتوا 17196

برچسب ها