28 مرداد 1399 - 22:22
بعلبک

بعلبک به دليل وجود آثار باستانی در آن از جمله نیایشگاهی از دوره رومی‌ها که از آثار مهم رومی‌ها است شهرت دارد. مجموعه معابد باستاني اين شهر در فهرست ميراث جهاني يونسكو به ثبت رسيده است. بعلبك یكی از مسیرهای عبور كاروان اسرا بعد از واقعه عاشورا از كربلا به طرف شام است و اكنون با ورود به این شهر جلوه‌های عبور این كاروان همچنان متجلی است و به همين دليل،‌گردشگران مذهبي نيز از جمله بازديدكنندگان از اين شهر هستند. پیمان خواهرخواندگی این شهر و اصفهان در مهر 1389 به امضای طرفین رسید.


کد محتوا 17207

برچسب ها