1399-05-28 - 22:22

1399-05-28 - 22:09

1399-05-28 - 21:25

1399-05-28 - 21:09

1399-05-28 - 18:03

1399-05-27 - 19:49

1399-05-27 - 19:36

1399-05-27 - 19:27

1399-05-26 - 20:16

عصر امروز، (19 تیر 1399)، شهردار اصفهان با سخنگوی وزارت امور خارجه دیدار کردند. سید عباس موسوی در این دیدار به جایگاه ویژه اصفهان در دیپلماسی شهری اشاره کرد و گفت: دیپلماسی شهری اصفهان به دیپلماسی رسمی کشور کمک می‌کند. پس از این دیدار نیز، موسوی در نشست خبری با اصحاب رسانه اصفهان شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

برچسب‌ها